چهارشنبه، شهریور ۱۴، ۱۳۸۶

کمپين يک ميليون امضا يک‌ساله شد
سوسن طهماسبی:
توانمندسازی زنان ایرانی از طریق کمپین یک ملیون امضا

درخواست حقوق برابر توسط زنان ایرانی و شکل‌گیری جنبش زنان ایرانی، قدمتی یک صد ساله دارد و به زمان انقلاب مشروطه در ایران باز می‌گردد. بنابراین می‌توانیم بگوییم با وجود این که واقعیت‌های سیاسی هر دوره‌ی تاریخی مطمئنا بر شکل‌دهی خواسته‌های زنان تاثیر گذار بوده، اما این خواسته‌ها بیش‌تر بر اساس نیازها و واقعیت زندگی زنان متمرکز بوده است تا تلاش برای کسب قدرت سیاسی. به علاوه، تاریخ طولانی جنبش زنان در ایران، به این نکته اشاره دارد که با وجود دستاوردهای حقوقی و سیاسی در طول این 100 سال، سیستم حقوقی حتی در مترقی‌ترین دوران‌های خود، با استفاده از توجیهات، باورهای فرهنگی و دینی و محظورات، با زنان به صورت تبعیض آمیز برخورد کرده است.

بخشی از مطالب شماره ۲۹ زنستان:سودا عامری:
اینترنت: رسانه‌ی زنان، توسط زنان و برای زنان

هم‌گام با توسعه و فراگیری اینترنت، تئوری‌های فمینیستیِ دو دهه‌ی اخیر مورد تحول و بازبینی آکادمیسین‌ها و اسکولارهای فمینیست قرار گرفته‌اند. تا جایی که عده‌ای اینترنت را «زنانه‌ترین رسانه» معرفی می‌کنند. به عنوان مثال، به همان نسبت که تاریخ ژورنالیسم زنان و تلاش بی پایان آن‌ها برای دست‌یابی به شرایط حرفه‌ای برابر، نشان از ساختار جنسیت‌گرا و ضد زن رسانه‌های کلاسیک دارد، ظهور سایبرژورنالیسم راه را بر فعالیت رسانه ای زنان، توسط زنان و برای زنان گشوده‌است.


میزگرد زنستان با زنان روزنامه نگار
زنستان: شما به عنوان روزنامه‌نگاران حوزه‌ی زنان، خودتان را فمینیست می‌دانید یا خیر؟
شبنم رحمتی: اگر فمینیست به معنای زنی‌ست که نسبت به تبعیض‌های جنسیتی در جامعه آگاهی دارد و برای کم‌ کردن آن‌ها تلاش می‌کند و در حوزه‌ای که به کار مشغول است سعی در برجسته کردن این تبعیض‌ها دارد، بله من خودم را فمینیست می‌دانم. تعریف من از فمینیست زنی‌ست که زندگی خانوادگی دارد، مادر است از زندگی خانوادگی‌اش تا حد متعارف راضی‌ست. عاشق شده و از این‌که عاشق شده احساس خجالت نمی‌کند و در عین حال تلاش می‌کند که زنان به حقوق خود در جامعه دست پیدا کنند.

هیچ نظری موجود نیست: