دوشنبه، مهر ۰۹، ۱۳۸۶

زنان در لايحه حمايت از خانواده

ناهيد کشاورز
نگاهی به تلاش های حقوقی زنان برای بهبود قوانین خانواده
فمینیست‌های اولیه ایرانی ازاوایل دهه 1300شمسی علاوه برخواست حق آموزش و تحصیل برای دختران، گسترش مدارس دخترانه و تلاش برای به‌بود زندگی زنان، خواهان تغییر قوانین مربوط به ازدواج و طلاق بودند. در مورد مسئله ازدواج و طلاق، آن‌ها به موضوعاتی همچون ازدواج‌های کودکان، ازدواج‌های اجباری و قوانین نابرابر طلاق حمله می‌کردند. (ساناساریان،1384،ص79)
هر چند جنبش زنان در حاکمیت رضا شاه به تدریج افول کرد اما اقدامات رضاشاه در حمایت از زنان تا حدودی سبب حمایت برخی از فمینیست‌ها از حکومت وی شد. تغییر و تحول در وضعیت زنان در سه حوزه‌ی اصلی اتفاق افتاد: تغییر در قوانین طلاق و ازدواج، گسترش فعالیت‌های آموزشی برای زنان و ممنوعیت حجاب (کشف حجاب).

بخشی از مطالب شماره ۳۰ زنستان:نوشين کشاورزنيا

رسانۀ فمینیستی

در دهۀ 1980 و هم‌زمان با تأکید کرسی مطالعات فرهنگی مدرسه‌ي برینگهام بر مرکزیت ایدئولوژی و مفهوم‌سازی مجدد فرهنگ، مداخلات فمینیستی در مطالعات رسانه رواج یافت. اندیشمندان فمینیست در مطالعه‌ي رسانه پذیرش گفتمان مردانگی را مورد تردید قرار دادند و زنانگی را به‌صورت دیدگاه معرفت‌شناختی جدیدی تبیین کردند. تأکید بعدی در مطالعۀ مخاطب بر ذهن‌گرایی زنانه بود. بررسی زنان و مطالعۀ خواسته‌ی آن‌ها در هرآن‌چه که گه‌گاه با بافت اجتماعی بزرگترشان مرتبط بود برجسته می‌شد. برخلاف تلاش‌های محققان مطالعات فرهنگی خصوصاً ریموند ویلیام ثابت شد که فرهنگ مفهومی خنثی و فاقد بار ارزشی نبوده‌است.

هیچ نظری موجود نیست: