جمعه، اسفند ۲۴، ۱۳۸۶

مریم فیروز، موسس تشکیلات دموکراتیک زنان، درگذشت


مريم فيروز، از اعضای بلندپايه حزب توده ايران و از موسسان تشکیلات دموکراتیک زنان ایران، در سن نود و دو سالگی در تهران درگذشت.

مريم فيروز امروز در گورستان بهشت زهرا در جنوب تهران به خاک سپرده شده و مراسمی برای او برگزار نشده است.

او دختر عبدالحسين ميرزا فرمانفرما، از رجال برجسته اواخر دوره قاجار بود، در اوائل فعاليت حزب کمونيستی توده در زمان رضاشاه پهلوی به عضويت اين حزب در آمد، سالها بعد پس از غيرقانونی اعلام شدن اين حزب و تحت تعقيب قرارگرفتن اعضای آن، با همسرش، نورالدين کيانوری که از اعضای برجسته حزب توده بود به شوروی گريخت و پس از دو سال همراه با ديگر سران حزب در آلمان شرقی ساکن شد.

پس از پيروزی انقلاب ايران در سال ۱۹۷۹، مريم فيروز همراه با همسرش و ديگر سران حزب توده به ايران بازگشت. مریم فیروز پس از بازگشت به ایران از سوی حزب مسئول احیاء و گسترش فعالیت های ”تشکیلات دموکراتیک زنان ایران“ گردید و در این تشکل، به سازماندهی و آشنا کردن زنان با قوانین زن ستیز و راهنمایی آنان برای مبارزه ای کارآ برای احقاق حقوقشان، ایفاء کرد.

در جریان سرکوب گروه های چپگرا پس از انقلاب، در بهمن ۱۳۶۱ (فوريه ۱۹۸۳) حزب توده از طرف حکومت منحل اعلام شد و اعضايش تحت تعقيب قرارگرفتند. در این زمان، مریم فیروز نیز بهمراه همسرش بازداشت شد و تا سال 1369 در زندان به سر برد. پس از آن در خانه ای که زیر نظر نیروهای امنیتی بود به همراه همسرش تا زمان مرگ تحت نظر بود.

خانم فيروز که در ده سال گذشته به بيماری آلزايمر مبتلا بود، يک ماه پيش زمين خورد و دچار شکستگی استخوان پا شد و تا بعدازظهر ديروز که در منزل مسکونی اش از دنيا رفت، زمينگير بود.

منبع: مدرسه فمينيستی

هیچ نظری موجود نیست: