شنبه، اسفند ۲۵، ۱۳۸۶

سايت کتابخانه صديقه دولت آبادی


  • هشت مارس 2005، مطابق با 18 اسفند 1383، به یمن سالگرد روز جهانی زن، دو نهال نورس در "مرکز فرهنگی زنان" سر برافراشت، "کتابخانه صدیقه دولت آبادی" و جایزه ای به همین نام برای بهترین اثر در حوزه مطالعات زنان.

    صديقه دولت آبادي از زنان برابري خواه و فعال در جنبش زنان ايران است كه هم زمان با دوران مشروطه نهادهاي ماندگاري را براي زنان ايراني به جا گذاشت. وي در طول 85 سال زندگي افتخارآميز خويش اولين مدرسه دخترانه، اولين نشريه، اولين انجمن و كتابخانه براي زنان را تاسيس كرد.

    مركز فرهنگي زنان كه سال 2000 به عنوان نهادي مردمي و غير دولتي فعاليت خود را در حوزه مسائل زنان با انجام فعاليت هاي فرهنگي، آموزشي، تبليغي و ترويجي آغاز كرده بود حاصل بخشي از تلاش هاي خويش را به عنوان نهادي مستقل در قالب كتابخانه به جنبش زنان عرضه كرد.

    كتابخانه صديقه دولت آبادي با توجه به تخصصي شدن تمامي شاخه هاي دانش بشري و لزوم رده بندي موضوعات گوناگون آن و رونق و شكوفايي مطالعات زنان كه يكي از مهمترين رشته هاي علوم اجتماعي است و نياز محققان و علاقه مندان اين حوزه در دسترسي به منابع، تاسيس شد.

    توجه به رويكرد تكثرگرايي در ايجاد نهادهاي مستقل زنان و نيز پيش گيري از تمركز و محوريت در ساختار نهادهاي مردمي از يك سو و تداخل برنامه هاي مركز فرهنگي زنان و كتابخانه از سوي ديگر، موجب شد كه اين كتابخانه از سال 1385به عنوان نهادي مستقل، با حضور و همكاري برخي از اعضاي مركز و پيوستن اعضا و هيات امناي جديد زير نظر نشر روشنگران به كار خويش ادامه دهد.مجموعه كتابخانه:

مجموعه كتابخانه شامل كتاب، مجله، مقاله و مواد سمعي و بصري در حوزه ادبيات و مطالعات زنان است. اين مجموعه، آثاري به زبان هاي فارسي، انگليسي، فرانسه، آلماني، عربي و ... را در بر مي گيرد كه در داخل و يا خارج از كشور به چاپ رسيده است.

فعاليت هاي ثابت كتابخانه:

1. انتخاب، سفارش و تهيه منابع كتابخانه اي در حوزه زنان

2. فهرست نويسي و طبقه بندي منابع بر اساس روش "كتابخانه كنگره"

3. تنظيم و طبقه بندي نشريات با استفاده از كاردكس

4. پاسخ گويي به مراجعه كنندگان

5. راهنمايي دانش جويان رشته مطالعات زنان و رشته هاي مرتبط براي تهيه پايان نامه

6. تهيه كپي و اسكن از منابع كمياب براي مراجعه كنندگان

7. امانت كتاب (شامل منابع تك نسخه اي و مرجع نمي شود)

8. اطلاع رساني از طريق سايت كتابخانه

9. راه اندازي و تقويت كتابخانه در شهرستان ها

10. مشاوره به كتابخانه هاي زنان در شهرستان ها

11. ارسال كتاب هاي تكراري كتابخانه به شهرستان ها و تشكل هاي غير دولتي زنان

12. برگزاري كارگاه هاي آموزشي كتابداري مقدماتي در شهرستان ها

13. نمايش فيلم هاي مربوط به زنان

14. مشاوره حقوقي رايگان در حوزه زنان

15. اهداي جايزه صديقه دولت آبادي به كتاب برگزيده سال در حوزه مطالعات و ادبيات زنان

فعاليت هاي جانبي كتابخانه:

1. تقويت كتابخانه زندان زنان اوين ( 1386)

2. برگزاري نمايشگاه نقاشي به نفع زنا ن زنداني (1386)

3. كمك و مشاوره به كتابخانه زنان گرگان (1386)

4. كمك و مشاوره به كتابخانه زنان اصفهان (1385)

5. كمك و مشاوره به كتابخانه بانوي اوز ( 1384- )

6. كمك به راه اندازي كتابخانه زنان بم ( 1383 - )

شرايط عضويت:

استفاده از كتابخانه براي زنان اقشار مختلف در مقابل پرداخت حق عضويت سالانه آزاد است.

ساختار اجرايي كتابخانه:

سياست گذاري و برنامه ريزي كتابخانه زير نظر اعضاي هيات امنا انجام مي شود. برخي از اعضاي هيات امنا كه از مسوولين كميته هاي كاري هستند با هماهنگي نماينده هيات امنا انجام امور را به عهده دارند. تمامي فعاليت هاي كتابخانه به صورت داوطلبانه انجام گرفته و هزينه هاي اداره آن از طريق كمك هاي مردمي تامين مي شود. اسامي افرادي كه از بدو تاسيس كتابخانه تا كنون كمك هاي خويش را اهدا كرده اند هر سال در بروشور جايزه كتاب ذكر مي شود و مجموعه آن نيز در متن يادگار در كتابخانه و نيز سايت آن درج شده است. كتابخانه از هيچ سازمان دولتي و غير دولتي كمك مالي دريافت نمي كند.

ساعت كار كتابخانه:

كتابخانه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 6 بعد از ظهر آماده پاسخ گويي به مراجعه كنندگان است.


معرفی و نقد کتاب
معرفی کتابخانه
تندیس صدیقه دولت آبادیهیچ نظری موجود نیست: