سه‌شنبه، خرداد ۲۲، ۱۳۸۶

يونسكو قتل دو خبرنگار زن افغاني را محكوم كرد

رييس يونسكو قتل وحشيانه دو خبرنگار زن مشهور افغان را محكوم كرد.
به گزارش مركز اطلاعات سازمان ملل متحد ،«كوئيچيرو ماتسورا» كشتار بي‌رحمانه «زكيه زكي»، بينانگذار يكي از نخستين ايستگاههاي راديويي به نام «راديو صداي صلح» را كه تماما توسط زنان اداره مي‌شود را مورد انتقاد قرار داد.
وي خاطر نشان كرد: قاتل چند روز پيش يعني اول ژوئن، شكيبا سنگا آماج، خبرنگار تلويزيون افغانستان رانيز در منزلش به قتل رسانده است.
دبير كل سازمان ملل نيز در پاريس گفت: عميقا از مرگ اين دو زن پيشگام در افغانستان اندوهگين شدم .اين جنايات بسيار هولناكند ؛چرا كه نه تنها حقوق بنيادين بشر راجع به آزادي بيان، بلكه حقوق زنان براي داشتن حرفه و شغل كه براي بازسازي افغانستان حياتي و ضروري است را نيز تضعيف مي‌كند.
خبرهاي رسيده ازافغانستان حاكي از آنست كه زكيه زكي،شب پنجم يا ششم ژوئن در خانه خودبه قتل رسيده است ، همچنين يك فرد مظنون به قتل اين خبرنگار 22 ساله نيز بازداشت شده است.
فدراسيون بين المللي خبرنگاران (IFJ) معتقد است كه شايد وي به خاطر يك دليل ساده كشته شده و آن اين كه او يكي از زنان پيشرو در رسانه بوده ، آن هم در محيطي كه با اشتغال زنان مخاصمت وجود دارد. در يك فيلم مستند كه با عنوان «اگر من به پا خيزم» كه در سال 2005 توسط گروهي از فيلمبرداران زن افغاني به عنوان بخشي از پروژه حمايت شده توسط يونسكو تهيه شده ، زكيه گفته بود: كه من نخستين راديو مستقل زنان در افغانستان را تاسيس كردم. هر آغازي دشوار است اما موانع را پشت سرخواهم گذارد. ما با مردان مانند زنان كار مي‌كنيم چرا كه اگر مردان به ديدگاههاي زنان ، برادران به نظرات خواهران، شوهران به زنان و پدران به دختران احترام بگذارند، شايد حقوق زنان چهره واقعي به خود بگيرد.

هیچ نظری موجود نیست: