چهارشنبه، مرداد ۰۳، ۱۳۸۶

مردان در جنبش زنان
نگاهی کوتاه به برخی پیچیدگی‌های شرکت مردان در جنبش زنان
بحث مسئولیت ـ از: پویا

موضوع شرکت فعال مردان در جنبش برابری طلبانه‌ی زنان مسئله‌ای است که پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد. یکی از پایه‌ای‌ترین مشکلات، شاید موضوع بدبینی است که لااقل در ابتدای کار در ذهنیت ِ هم زنان و هم مردان نشسته است. جنبش زنان شاید تنها جایی است که زنان احساس می‌کنند قلمرو (domain) اختصاصی آنها برای فعالیت و مدیریت است. آن‌ها شاید در ابتدا حضور مردان را خطری برای "مردانه"شدن جنبش زنان می‌دانند و نمی‌خواهند این محدوده را هم به مردان واگذار کنند. هم‌چنین ممکن است نگران کم‌رنگ شدن خواسته‌ها و شعارهای زنان باشند.
راشل جونز می‌نویسد: "متاسفانه مسئله تنها این نیست که زنان بگذارند تا مردان هم در مبارزه و تلاش آنها شرکت کنند، ‏بل‌که تعداد محدود مردانی هم که حاضر به چنین شرکتی باشند یک مسئله است. بیش‌تر ِ بدبینی زنان ‏نسبت به شرکت مردان، مستقیمن ریشه در این واقعیت دارد که بسیاری از مردان از روابط ‏پدرسالارانه بهره‌مند می‌شوند، پس چرا آن‌ها باید به موضوع رهایی زنان علاقه نشان بدهند؟ ‏مقاومت در برابر شرکت مردان و درگیر شدن آنها در اهداف برابری جنسیتی، از هر دو طرف ‏اِعمال می‌شود و بدین ترتیب موضوعی چند بُعدی و پیچیده است"....

بخشی از مطالب شماره ۲۸زنستان:

راه مقابله با خشونت، ابتدا ديدن عمق آن است
طلعت تقی‌نيا

خشونت عليه زنان در اشکال مختلف درزندگی زنان امری فراگيرست که توسط قوانين نابرابر، سنت‌ها و عرف درجامعه‌ی مردسالار توليد و در مواردی توسط خود زنان بازتوليد می‌شود.

«بهاره هدایت» مدلی قابل اتکا برای نسل جوان
نوشين احمدی‌خراسانی

بهاره هدایت، این دختر جوان سرزمین من، نه «شورشی» است و نه «انقلابی»، و نه کنش‌هایش بر اساس «واکنش»های ناخودآگاه بنا شده است، او دختر جوانی است نه از آن «مدل»های کلیشه‌ای جنسی و نه از آن «دختران توسری خور»، او دختری از نسل جدید جنبش زنان (نسل پنجمی‌ها) است که آرمان‌خواهی اندیش‌مندانه و قانون‌مدارانه‌اش می‌تواند مدلی مناسب و دست یافتنی برای دختران امروز ایران باشد.

پیشگامان نسل امروز جنبش زنان ایران
ناهيد كشاورز

وقتی تاریخ جنبش زنان در سرزمین‌های دیگر را ورق می‌زنیم، با زنانی مواجه می‌شویم که از دل جنبش دانشجویی برخاسته‌اند. زنانی که در طول مبارزه مشترک با همکاران مرد برای آزادی و عدالت، در روند مبارزه، از نگاه مردسالارانه همکاران مرد و نیز ساخت مردمحور سازمان‌های دانشجویی خسته و دل‌زده شده و به این نتیجه رسیده‌اند که باید مبارزه با مردسالاری را در انجمن‌ها و گروه‌های مستقل زنانه پیش برند.الگو در کشور ما نیز تا به امروز جز این نبوده است.

هیچ نظری موجود نیست: