یکشنبه، اردیبهشت ۳۰، ۱۳۸۶

زنان ایرانی همواره برای من یک نمونه‌اند


فادلا آمرا در گفت و گو با شهلا شفيق

فادلا آمرا رهبر جنبش " نه هرزه و نه فرمانبردار":

جنبش يک ميليون امضا حرکتی بسيار برانگيزاننده ‌ست و به ما نیز قوت قلب می‌دهد

در سال 2002 بر پائی جنبش " نه هرزه و نه فرودست " نام فادلا آمرا را در فرانسه شهره کرد. اين کارزار بی سابقه توجه افکار عمومی را به خشونت هائی که دختران و زنان در محل های فقير مهاجر نشين قربانی آن هستند جلب می کند . امروز اين جنبش دامنه فعاليت خود برای آزادی و برابری زنان را به خارج از مرزهای فرانسه گسترش داده است.

***
ما از هر مبارزه‌ای در جهت آزادی فرد، و به ویژه آزادی زنان حمایت می کنيم. بعلاوه ما نیازمند بهره گرفتن از مبارزات فمینیست‌هایی هستيم که از کشورهائی چون مراکش، الجزایر، خاورمیانه و ایران می‌آیند. امروزهمبستگی هر چه بیشتر با مبارزات زنان در این کشورها و انعکاس مبارزات فمینیستی موجود برای آزادی و برابری بسیارمهم است.... *به نظر من میان بن لادن و بوش، راه سومی هم موجود است. بدون این که بخواهم این دو را در یک ردیف قرار بدهم، معتقدم که راه سوم، راه پیشرفت و ارتقا آگاهی‌ست و من خودم را در این راه می‌بینم...

ادامه مطلب

هیچ نظری موجود نیست: