چهارشنبه، فروردین ۲۲، ۱۳۸۶

به رغم اظهارات سخنگوی قوه قضائیه

خانواده و وکیل ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده پاسخی از دادگاه نگرفتند

همان طور که در خبرها آمده دیروز سه شنبه سخنگوی قوه قضائیه درباره بازداشت ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده به نقل از روزنامه اعتماد ملی گفته بود :« براي هر متهمي كه بازداشت مي‌شود قاضي بنا به شرايط پرونده و موارد اتهامي او قرار سنگين و يا سبك صادر مي‌كند، دقيقاً مانند اتفاقي كه در پرونده اين دو خانم صورت گرفته و قاضي با توجه به محتويات پرونده قرار كفالت صادر كرده است.» او همچنین گفته بود :« براي قرار صادرشده هنوز كفيل معرفي نشده است تا شرايط آزادي آنها فراهم شود. » سخنگوي قوه قضاييه پس از آنكه اتهام اين دو نفر را تشويش اذهان عمومي اعلا‌م كرد بود در پاسخ به سوال خبرنگاري كه نظرش را در مورد اصلا‌ح قوانين زنان پرسيد بودنیز گفت:«قوانين براي زن و مرد نبايد تفاوتي داشته باشد، بنابراين وقتي به قانوني پيشرفته و منطبق بر حقوق انساني گفته مي‌شود، برابري و يكساني اجراي قوانين نيز در آن ديده مي‌شود»
در پی اظهارات سخنگوی قوه قضائیه براین مبنا که « برای ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده قرار کفالت صادر شده است» امروز چهارشنبه 22 فروردین
خانواده های بازداشت شدگان به همراه وکیل خود نسرین ستوده به دادگاه انقلاب مراجعه کردند تا برمبنای اظهارات سخنگوی قوی قضائیه کفیل بازداشت شدگان را معرفی کنند. در شعبه امنیت ابتدا نسرین ستوده وکیل آنان به دفتر قاضی پرونده آقای حداد وارد شد. او می گوید : « ضمن آنکه وکالت نامه موکلانم از من پذیرفته نشد، که قاضی پرونده در پاسخ به خبر مربوط به قرار کفالت صرفا به این بسنده نمودند که قرار تامین صادر شده است اما چون پرونده درمرحله تحقیقات مقداماتی است اما از ارائه هرگونه اطلاعاتی خوداری نمود».
سپس در پی مراجعه خانواده ناهید کشاورز به دفتر قاضی حداد برای پی گیری قرار تامین آنها بازهم بی پاسخ ماندند. صدیقه کشاورز می گوید:« به من گفتند شما برای چه آمده اید، شما در این پرونده کاره ای نیستید» . نادر حاج محسن همسر ناهید نیزمی گوید:« من گفتم بیش از یک هفته است که همسرم در زندان و بند عمومی زنان بسر می برد و پی گیری ها ما برای تعیین وضعیت همسرم و ارائه کفالت به جایی نرسید، دیروز که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کردند که می توانیم کفالت بگذاریم خدمت شما آمدیم. اما ایشان با عنوان اینکه درگیر پرونده ای دیگری هستند در واقع ما را از اتاق بیرون کردند و از امضای برگه های خروج ما نیز خودداری کردند. ما هنگام خروج از دادگاه با ممناعت ماموران مواجه شدیم تا اینکه سرانجام برگه خروج ما را مهر زدند.
زهرا حسین زاده خواهر محبوبه حسین زاده نیز کمی دیرتر از خانواده ناهید کشاورز به دادگاه مراجعه کرده بود اجازه ورود به شعبه امنیت را نیافت:« تلفنی به ما گفتند نمی توانید بالا بیایید من گفتم چطور اجازه نمی دهید وقیتی سخنگوی قوه قضائیه گفته است که باید کفیل بیاوریم ، اما به من جواب دادند که ما از ایشان دستور نمی گیریم.

هیچ نظری موجود نیست: