پنجشنبه، فروردین ۳۰، ۱۳۸۶

فريبا داودي مهاجر و سوسن طهماسب به حبس محكوم شدند

تهران- خبرگزاري كار ايران
شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران، فريبا داودي مهاجر را به تحمل چهار سال حبس كه سه سال آن به حالت تعليق درمي‌‏آيد و سوسن طهماسب را به تحمل يك سال و نيم حبس تعليقي و شش ماه حبس تعزيري محكوم كرد.
محمد شريف‌‏، وكيل مدافع فريبا داودي مهاجر، از بازداشت‌‏شدگان تجمع روز 22 خرداد سال 85 در ميدان هفت‌‏تير تهران با بيان اينكه حكم صادره عليه موكلش روز سه‌‏شنبه ارايه شده و وي از روي آن رونوشت برداشته است، گفت: بر اساس حكم ابلاغي، داودي مهاجر به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامي راجع به «اجتماع و تباني جهت ارتكاب جرم» به تحمل چهار سال حبس محكوم شده است كه سه سال آن به مدت پنج سال معلق شده است. وي افزود: با توجه به اينكه موكل به لحاظ حضور در خارج از كشور در جلسه رسيدگي حضور نداشت و همچنين با توجه به اينكه پرونده جهت مطالعه به بنده ارايه نشد، لذا پس از تماس با موكل، نسبت به حكم صادره اعتراض خواهم كرد. به گفته شريف، داودي مهاجر از اتهام «تبليغ عليه نظام» تبرئه شده است. محمدعلي دادخواه، وكيل مدافع سوسن طهماسب، از ديگر بازداشت‌‏شدگان تجمع روز 22 خرداد نيز در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اينكه موكلش به تحمل يك سال و نيم حبس تعليقي و شش ماه حبس تعزيري محكوم شده است، اتهام موكلش را اقدام عليه امنيت ملي عنوان كرد.

هیچ نظری موجود نیست: