دوشنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۸۶

پوران درخشنده: تغيير قوانين خواست همه زنان استتغيير براي برابري: پوران درخشنده، كمپين يك ميليون امضا را برخواسته از نيازهاي واقعي زنان ايران خواند و با تاكيد بر پايگاه اجتماعي مطالبات حقوقي جنبش زنان از اين حركت به عنوان حركتي اجتماعي تاثير گذار ياد كرد.

كارگردان فيلم" بچه هاي ابدي" مطالبات جنبش زنان ايران را مطالبات همه زنان دانست و گفت:« وقتي پاي مطالبات حقوقي در ميان است نمي توان گفت كه حركت تنها زنان طبقه متوسط را در بر مي گيرد. همه زنان درگير اجحاف قانوني هستند و اتفاقا اين زنان طبقه پايين جامعه هستند كه آسيب پذيري بيشتري در مقابل قانون دارند ».

درخشنده عملكرد فعالان عرصه سينما را در پرداختن به مشكلات زنان ناموفق ارزيابي كرد و گفت:«متاسفانه ما در اين عرصه خوب و كافي كار نكرديم.در حالي كه مشكلات زنان در اين كشور بسيار زياد است و جاي كار نيز دارد ولي به خاطر موانع و محدوديت ها و البته همه معضلات سينماي كشور در نهايت چند فيلم موثر در اين زمينه ساخته شده است كه تعداد آنها كمتر از انگشتان يك دست است.»

وي در پايان ابراز اميدواري كرد كه حركت در مسير تغيير قوانين تبعيض آميز به برابري حقوق زنان و مردان بيانجامد. گفتگو: الناز انصاری

هیچ نظری موجود نیست: