پنجشنبه، فروردین ۲۳، ۱۳۸۶

آن دو قصه‌گوی زندان زنان، و ادبیات تخیلی کمپین یک میلیون امضاء

نوشين احمدی‌خراسانیامروز گرد هم آمده‌ایم تا از دو یار جنبش زنان که به جرم جمع آوری امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز بازداشت شده‌اند سخن بگوییم. و بگویم چطور ناهید و محبوبه بن‌بست‌های واقعیت زندگی زنان را به قدرت تخیل زنانه خود در هم شکسته‌اند.
امروز روایت ناهید و محبوبه از زندان اوین، روایت رنج صدها زن زندانی است و سرگذشت آن ها سرگذشت کمپین یک میلیون امضاست که در اساس، با تخیل ناب زنانه آغاز شد.
و البته این هم جای تعجبی ندارد چرا که وقتی زندگی زنان به رازی حل ناشده بدل می‌شود تنها تخیل ماست که قادر است پرتوی نور و رنگ و روشنایی را بر تاریکی زندگی‌مان بتاباند. ما زنان از کودکی با چنین تخیلی بزرگ شده‌ایم و این قدرتی است که ذهنیت بسته اقتدارگرایان حتا توان درک آن را ندارد. ما یاد گرفته ایم که واقعیت را با تخیل‌مان بازآفرینی کنیم و این راهی است که از طریق آن، واقعیت های تلخ زندگی را به چالش می‌کشیم. و امروز ناهید و محبوبه سمبل این نوزایی زنانه هستند، تخیلی که از همان ابتدای کار کمپین یک میلیون امضاء شکل گرفت، بارور شد و به جای جای سرزمین‌مان راه یافت. در واقع کمپین یک میلیون امضاء زاده‌ی تخیل زنانه‌ای بود که توانست واقعیت متصلب زندگی اجتماعی‌مان را در 22 خرداد در میدان هفت بلرزاند.

ادامه مطلب

هیچ نظری موجود نیست: