دوشنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۸۶

دو یارمان، ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده آزاد شدندتغییر برای برابری : امروز یکشنبه 26 فروردین غروب زیبایی بود، روز پیروزی مقاومت در برابر فروریختن بود. غروب امروز دو یارمان ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده آزاد شدند.

از تمام افراد، فعالان اجتماعی و سیاسی، سازمان ها و گروه های حقوق بشری و زنان و...که با امضاها، بیانیه ها و اطلاعیه های خود برای آزادی آنان تلاش کردند، به ویژه از روزنامه نگاران ونشریات چاپی، اینترنتی و صوتی و تصویری که به پوشش اخبار ما پرداختند سپاسگزاریم.

ادامه مطلب

هیچ نظری موجود نیست: