یکشنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۸۵

آزادی 6 زن از دستگیر شدگان روز 8 مارس

زنان دستگیر شده در تجمع روز 8 مارس مقابل مجلس، به غیر از خانم سلیمی، همگی از ساختمان وزرا آزاد شدند.پیگیری های انجام شده نشان می دهد که ایشان را احتمالا به اوین منتقل کرده اند.

هیچ نظری موجود نیست: