یکشنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۸۵

قرار بازداشت موقت برای شادی صدر و محبوبه عباسقلی زاده صادر شد

فريده غيرت، وكيل مدافع شادي صدر و محبوبه عباسقلي زاده به خبرنگار سايت ميدان اطلاع د اده است : يك هفته از بازداشت 33 فعال جنبش زنان مي گذرد، در حالي كه هنوز دو تن از آنان در زندان هستند. صدور قرار بازداشت به اين معني است كه هنوز تحقيقات درباره آنها كامل نشده و در حال رسيدگي به پرونده هستند.
او با تاكيد بر اينكه روز دوشنبه هفته گذشته شرح حالي از ماجرا براي رييس كل دادگستري استان تهران نوشته است، تصريح كرد: آقاي آوايي، رييس كل دادگستري استان تهران وقتي كه عريضه را به وي دادم اظهار داشت كه تا شب عيد تمامي دستگير شدگان آزاد مي شوند، و از همان بعد از ظهر دوشنبه نيز فعاليت در اين راستا آغاز شد. اما متاسفانه امروز خبر از صدور قرار براي شادي صدر و محبوبه عباسقلي زاده مي رسد.
غيرت تاكيد كرد كه از فردا صبح پرونده را به طور جدي پي گيري خواهد كرد و در اين راستا به دادگاه انقلاب مراجعه مي كند.
به گزارش سایت ميدان، صبح امروز «حسين نيلچيان»، همسر شادي صدر نیز به دادگاه انقلاب مراجعه كرده است و به او گفته شده كه براي شادي صدر و محبوبه عباسقلي زاده قرار بازداشت موقت صادر شده است.
نيلچيان مي گويد: «من صبح به دادگاه رفتم و با نماينده دادگستري در بند 209 زندان اوين گفت و گو كردم. وي (نماينده دادگستري در بند 209 اوين) پس از گفت و گويي با معاون امنيتي دادستان تهران اعلام كرد كه براي شادي صدر حكم بازداشت موقت صادر شده است. پرونده شان هم رفته دادگاه تا بررسي شود. فعلا نيز خبري از آزادي آنها ظرف يك يا دو روز نيست.»
به نيلچيان درباره اين كه آيا مي توان اين قرار را تبديل كرد يا خير، جوابي داده نشده است.
طبق ماده 33 قانون آيين دادرسي كيفري قرار بازداشت موقت توسط قاضي دادگاه صادر و به تاييد رييس حوزه قضايي محل (دادستان) يا معاون وي مي رسد و قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان ظرف مدت 10 روز است.
رسيدگي دادگاه تجديد نظر خارج از نوبت خواهد بود و ظرف مدت يك ماه بايد وضعيت متهم روشن شود و چنانچه قاضي مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند، به ترتيب ياد شده اقدام خواهد كرد.
تاريخ صدور قرار بازداشت همان تاريخ زنداني شدن متهم است.
بنابرهمین گزارش صبح امروز، بيستم اسفندماه، به «فريبا عباسقلي‌زاده» اعلام كرده اند كه براي خواهرش، محبوبه عباسقلي‌زاده، نيز مانند شادي صدر قرار بازداشت موقت صادر شده است. او نيز مانند همسر شادي صدر به دادگاه انقلاب مراجعه كرده و با معاونت اداره امنيت دادستان تهران سخن گفته است.
او هم چنين درباره امكان تبديل قرار بازداشت موقت پرسيده است كه جواب داده اند: «قرار قابل تبديل نيست و وكلا هم نمي توانند اعتراض كنند.» در حال حاضر فريده غيرت و الهام فهيمي وكلاي محبوبه عباسقلي زاده هستند. وكيل ديگر او شادي صدر خود در بازداشت به سر مي برد.
از سوي ديگر درباره فرستادن دارو براي بازداشت‌شدگان، مسئولان مربوطه گفته اند: «خانواده‌ها مي‌توانند با مراجعه به زندان اوين داروها را تحويل بند 209 بدهند.»

هیچ نظری موجود نیست: