یکشنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۸۵

بيانيه مجمع اسلامي بانوان به مناسبت هشتم مارس و دستگيري جمعي از زنان

جريحه‌دار كردن عواطف جامعه عملي غيراخلا‌قي است
منبع خبر: روزنا

مجمع اسلا‌مي بانوان به مناسبت هشتم مارس روز جهاني زن و دستگيري جمعي از زنان بيانيه‌اي را صادر كرده كه در زير مي‌خوانيد: از آنجا كه انسانيت و توانمندي جنسيت‌پذير نيست و در مكتب اسلا‌م و قرآن، هيچگونه حقارت يا برتري جنسي وجود ندارد، لذا هر روزي كه به كرامت و تساوي ميان زن و مرد اشاره داشته باشد، قابل تحسين است. 8 مارس فرصت مغتنمي است تا مردمان گيتي تلا‌ش‌هاي معقولي را براي ارج نهادن به منزلت و جايگاه زنان نزد افكار عمومي به عمل آورند و آن را به باور عمومي تبديل كنند. فرصتي كه تبعيض‌‌هاي تاريخي و باورهاي غيرمعمول را به چالش مي‌‌كشد.
مسير رفع تبعيض جنسي و اصلا‌ح باورهاي سنتي كه با آموزگاري حضرت امام(ره) پي گرفته شده‌، مسيري پر از توفيق و پيروزي است.توفيق زنان در تساوي حقوقي - منزلتي با مردان، حركت همسو با مردان در عرصه‌هاي علمي و فرهنگي و استعدادهاي مديريتي آنان، صاحبنظران را به تحسين وا مي‌دارد.
پر واضح است كه عمر 28 ساله انقلا‌ب در برابر عمر تاريخ تبعيض عليه زنان، قطعه‌اي كوچك اما پرافتخار است. طرد دو لبه قيچي تبعيض‌آور كه يكي زن را جز در آشپزخانه نمي‌بيند و فعاليت اجتماعي آن را حرام مي‌داند و تفكري ديگر كه زن را تنها عروسك زيبا و بزك شده مجالس مردانه مي‌پسندد، كاري دشوار و نفس‌گير است. هوشمندي حضرت امام(ره) در تبيين فقهي جايگاه زن حجت را بر همگان تمام كرد و زنان را در فعاليت‌هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي سهيم دانست كه بر بسياري از عقايد سنتي و تبعيض‌آميز مهر باطل زد؛ رفع تبعيضات غيرمعقول، براي افتخارآفريني زنان دانشمند و فاضل، براي مادران اهل فكر كه معلمان انسانيت و شرف به فرزندان خويش‌اند و براي جامعه آرماني اسلا‌مي فاطمي. بي‌هراس فكر كنيم و بي‌دغدغه افكارمان را در معرض انديشه‌هاي ديگر قرار دهيم و آنچه پيروز ميدان خواهد بود، البته انديشه مستدل و انساني است.
روز 8 مارس، در نگاه زني كه با وقوع انقلا‌ب اسلا‌مي، هويت تحقير شده گذشته دير‌سال خود را به كنار مي‌نهد، روزي است براي ابراز عقيده عالمانه و همراه خرد، بدون رقابت‌هاي كذايي با مردان. زن انقلا‌ب‌ديده دوران ما، نه مي‌خواهد كه چماق را از دست مرد بگيرد و به دست خويش برساند و نه تفاوت‌هاي جسمي و تفوق‌هاي ظريف روحي خود را فراموش مي‌كند. در كنار اين تفاوت‌ها كه لا‌زمه زندگي بشري است هرگز هراسي براي حضور در عرصه‌هاي اجتماعي ندارند. اين افتخار مكتب قرآن است كه زناني داشته و دارد كه چون فاطمه(س) و زينب كبري، سير حركت مكتب را از گزند انحراف با روشنگري خويش مصون داشته‌اند و ادامه حركت اين زنان الگو و اسوه، بي‌شك بعد از انقلا‌ب اسلا‌مي، ارائه تصويري است كه بعد از 1400 سال زيست اسلا‌مي، زن را به عنوان عنصري توانا، مسوول و هم رديف مردان داراي جايگاه مي‌داند.
اميد است در اين روز، مفسران، تحليلگران و رسانه‌هاي جهان توفيقات زنان ايراني را منعكس و براي رفع نابرابري‌ها راهكار ارائه دهند. اميد ديگر آنكه زنان در رسيدن به توسعه پايدار و بازشناخت شخصيت خود تلا‌ش نمايند و نماينده واقعي همه زنان متدين و آزاد باشند و هشدار امسال ما در خصوص بي‌سليقگي افراد در برخورد با گروهي از فعالا‌ن زن خواهد بود.
اين بي‌سليقگي در آستانه روز جهاني زن، همه دستاوردهاي انقلا‌ب اسلا‌مي را در زمينه رفع تبعيض عليه زنان ايراني تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و به مغرضين بيگانه فرصت مي‌دهد كه يك حركت غيرايجابي و دفعي را به جاي تمام دستاوردهاي انقلا‌ب قرار دهند و زمينه جريحه‌دار شدن عواطف جامعه را فراهم مي‌كند كه در اين اوضاع، عملي غيراخلا‌قي است. اين بي‌سليقگي نه تنها برخورد با منتقدين است بلكه زمينه را براي تبديل شعور زنان با شعار را فراهم مي‌كند به‌طوري كه فرصت فكر كردن و گفتمان مستدل را از جامعه زنان مي‌گيرد. احساس تبعيض، فرصت گفت‌وگو با منتقدين و اعتماد به نفس آنها را از بين مي‌برد و هم‌انديشي در مورد حقوق و جايگاه زنان را متلا‌شي مي‌كند.
در آستانه اين روز جهاني، به اين كج‌خلقي‌ها و كج‌سليقگي‌هايي كه منجر به جريحه‌دار شدن عواطف جامعه ايراني و خواستار اجراي ارزش‌هاي انقلا‌ب اسلا‌مي در مورد زنان و آزادي بازداشت‌شدگان هستيم. با آرزوي جامعه‌اي انساني كه زن و مرد با آموزه‌هاي اسلا‌مي از حقوق متساوي برخوردار باشند.

هیچ نظری موجود نیست: