جمعه، اسفند ۱۸، ۱۳۸۵

تفتيش خانه سارا لقماني يک روز پس از آزادي از زندان

درنيمروز هشتم مارس روزجهاني زن، ماموران امنيتي به خانه سارا لفماني از فعالان جنبش زنان و عضوکمپين يک ميليون امضا رفته و خانه او را مورد تفتيش قرار دادند. اين در حالي است که وي و همچنين جلوه جواهري که در خانه او بود درپي دستگيري در تجمع زنان در برابر دادگاه انقلاب، شب گذشته اززندان آزاد شده بودند.
ازساعت 11.30 ماموران مدام زنگ دررابه صدا درآورده و از مقابل در حرکت نمي کردند. سارا لفماني و جلوه جواهري با توجه به اينکه به تازگي اززندان آزاد شده اند و دليلي براي مراجعه بعدي ماموران نمي ديدند در رابازنکرده و با 110 تماس گرفتند و آنان را در جريان قرار دادند. اما ساعتي بعد هنگامي که ماموران قفل در خانه را شکسته بودند پليس 110 نيز وارد خانه شد.ماموران امنيتي با نشان دادن حکم تفتيش خانه و جستجوي خانه و ضبط موبایل بیتا طاهباز که در منزل سارا لقمانی بود، آنجا را ترک کردند. آنان حکم تفتيش 9 تن ديگر از فعالان جنبش زنان را در دست داشتند.

هیچ نظری موجود نیست: