پنجشنبه، اسفند ۲۴، ۱۳۸۵

پروين پايدار و فمينيست‌های هم نسل اوسال گذشته، در 28 مهرماه 1384، جنبش زنان ايران شاهد از دست دادن يكی از نظريه‎پردازان خود بود. پروين پايدار در سن 57 سالگی چشم از جهان فرو بست. او زمانی از ميان ما رفت كه فضای كشور و منطقه‎ی ما دست‌خوش حوادث بسيار بود و در اين ميان جنبش زنان نيز از اين تلاطمات برحذر نمانده بود. صد افسوس كه در كشاكش آن درگيری‎ها و در نتيجه، آشفتگی و چندپارگی ذهنی‎مان مجالی برای پرداختن به گوهری كه از كف داده بوديم نيافتيم. حكايت ما در واكنش به خاموشی نظريه‎پرداز برجسته‎ی جنبش زنان، شايد حكايت زندگی خود پروين پايدار و نسل اوست كه در انبوه بحران‎ها و وقوع انقلاب در جامعه‎ی ايران، با مقاومت بر پاهای خود ايستادند، هرچند در ميان دود و باروت، و انقلاب و جنگ، ”دو پاره“ شدند: پاره‎ای در ديار خود و پاره‎ای ديگر به زيستن در ديار غربت ناگزير شدند.
مركز فرهنگی زنان افتخار دارد كه با برگزاری يادواره‎ی اين متفكر برجسته‎ی ايرانی پلی باشد ميان نسل نه چندان دور فمينيست‎های ايرانی با نسل جوان امروز. ما می‎خواهيم يادواره‎ی پروين پايدار را همان‎طور برگزار كنيم كه زندگی او بود، يعنی در اين يادواره همان‎طور كه او در آثار ارزشمند خود، فعاليت‎های زنان را در گستره‎ی تاريخ مورد بررسی قرار داده است، ما نيز می‎خواهيم در اين يادواره، فعاليت‎ها، فراز و فرودها و زندگی و شرايط اجتماعی نسل پروين پايدار را برای نسل جديد مورد واكاوی قرار دهيم. بدين سبب از همه‎ی كسانی كه در اين زمينه‎ می‎توانند همكاری كنند تقاضا داريم با ارسال آثار و مقالات پژوهشی خود تا خرداد ماه 1386 به دبيرخانه‎ی يادواره‎ی پروين پايدار، ما را در رسيدن به اين مهم ياری رسانند. ما مجموعه‎ی مقالات انتخابی را در كتابی با همين عنوان در ايران منتشر خواهيم كرد و برخی از آنان نيز در سميناری كه در 28 مهرماه 1386 در تهران برگزار می‎كنيم ارائه خواهد شد.

برای اطلاع بيش‌تر به موضوعاتی که در اين سمينار مورد بررسی قرار خواهندگرفت، به آدرس سايت زنستان مراجعه کنيد!

هیچ نظری موجود نیست: