دوشنبه، اسفند ۲۸، ۱۳۸۵

بايد از امکانات سود جستهلن سيکسوس:
درپيشبرد مبارزه بايد
از همه امکانات سود جست،
تنزه طلبی در اين ميدان معنايی ندارد!زنان از آغاز همواره درگير در نبردی نابرابر بوده‌اند. بايد از خواست برابری در همه‌ی زمينه‌ها حمايت کرد. همان‌طور که مبارزه لائيک وجود دارد، زنانی هم برای رسيدن به جايگاه برابر با مردان در درون نهاد مذهب تلاش می‌کنند. اين موضوع مورد علاقه‌ی شخصی من نيست ولی معتقدم که چنين مبارزه‌ای هم بايد در نظر گرفته شود. به نظر من هيج زمينه‌ای را نبايد به انحصار مردان واگذشت...در پيش برد مبارزه بايد از همه‌ی امکانات سود جست زيرا تنزه‌طلبی در اين ميدان معنايی ندارد. بايد در عين سرسختی و آشتی‌ناپذيری راه‌های سازش را يافت، از همه‌ی ترفند‌ها سود جست و همه‌ی نيروها را به کار گرفت، از ميان شکاف‌ها لغزيد و به پيش رفت. به گمانم می‌بايد انواع حرکت‌ها را به پيش برد. هر جنبشی می‌تواند نقش و جايگاه خود را داشته باشد. می‌بايد اشکال گوناگون مبارزاتی خلق کرد.
پيرامون جنبش يک ميليون امضا
طبيعی است که از چنين جنبشی حمايت کنم. فکر می‌کنم همبستگی حداقل کاری است که می‌توانم انجام دهم و البته اين به معنای يک وضع‌گيری همراه با تبختر برای درس دادن به ديگران نيست . می‌بايد شرايط کشور، گذشته آن و نيروهای سياسی و اجتماعی آن را در نظر گرفت. در کشوری مثل ايران شاهد ظرفيت‌های بزرگ فرهنگی همراه با شرابط متناقص سرکوب و پيشرفت هستيم. برای مثال در گنجينه فرهنگ ايران حضور زنان شاعر بزرگی مثل فروغ فرخزاد اهميت بسيار دارد . به گمان من می‌بايد بر همه منابعی که در نوسازی و تحول به کار می آيند تکيه کرد. محدود شدن در حصار يک فرهنگ و عدم امکان جابه‌جايی و سفر مهلک است. معتقدم تبادل و گردش اطلاعات در عرصه بين‌المللی بسيار مهم است و بايد به انتقال هر چه بيشتر اطلاعات ياری رساند. نقش وسائل ارتباط جمعی، راديو و تلويزيون و همين طور سينما اساسی است. ايران کشوری‌ست که دارای همه‌ی اين امکانات است و مطمئنم در آن نيروهايی وجود دارند که قادرند حرکت کنند، تغيير ايجاد کنند و آن‌طور که «دريدا» می‌گفت ساختار شکنی کنند، اين شانس بزرگی است که ايران کنوانسيون‌های بين‌المللی را امضاء کرده‌است. و در اين ميان رجوع به وکلا و حقوق‌دانان اهميت دارد. اين هم مهم است که ايران، برخلاف بسياری از کشورهای اسلامی، مستعمره نبوده است. چرا که اين کشورها در آن واحد هم از شرايط خود در رنجند و هم از ميراث استعمار. اما در رابطه با اسلام، به نظرم اسلام‌های متفاوت وجود دارد و برداشت‌های متنوع و البته می‌بايد با اعتدال‌انديشان و مقاومان اتحاد داشت. در رابطه با جنبش زنان در ايران و حركت‌شان به سوى روشنايى و برابرى حقوق با مردان، تنها كارى كه از ما ساخته است، اعلام حمايت و همبستگى با آنان است. متأسفانه سياست‌مداران ما از اين جنبش‌ها غافل‌اند و تنها به منافع خود مىانديشند.
آن‌چه را که در بالا خوانده‌ايد، گزيده‌ای‌ست از سخنان خانم هلن سيکسوس در گفت‌وگو با خانم شهلا شفيق، که بخشی از آن‌را سايت «تغيير برای برابری» منتشرنمود.

هیچ نظری موجود نیست: