پنجشنبه، اسفند ۱۷، ۱۳۸۵

با يورش نیروهای انتظامی به تجمع زنان در مقابل مجلس، بيش از پانزده نفر از زنان دستگير شدند!

بيش هزار نفر از زنان، در ساعت دو بعدازظهر امروز در گرامی داشت روز زن و مراسم 8 مارس، در مقابل مجلس شورای اسلامی اجتماع کردند.
خبرهای رسيد حاکی است که چهره‌های و شخصيت‌های فعال سياسی و اجتماعی از جمله آقايان بابک احمدی و خشايار ديهيمی، در گرامی داشت هشتم مارس و در حمايت از حقوق زنان، در ميان اجتماع کنندگان ديده شده‌اند. جدا از اين بسياری از سازمان‌های غير دولتی و ديگر گروه‌های فعال زنان، در مراسم امروز حضوری فعال داشتند.
از همان لحظه آغازين تجمع، نيروهای ضد شورش و انتظامی تلاش می‌کردند با توسل به ضرب و شتم، مردم را پراکنده و دستگير نمايند. در يکی از اين هجوم‌ها، نيروهای انتظامی، خانم‌ها گوارايی و مرضيه مرتاضی را به زير ضربات باتوم و مشت و لگد گرفتند. جمعيت، در اثر تهاجمات پی‌درپی، تا حدودی پراکنده شد و هم اکنون به سمت خيابان‌های اطراف مجلس عقب کشيد.
آخرين شنيده‌ها حاکی است که پانزده نفر از جمله دو تن از بچه‌های کمپين يک ميليون امضاء، رکسانا ستايش و مارال خرفی دستگير شدند.

هیچ نظری موجود نیست: